Tsubaki Hayashima

From WaifuWiki
Jump to: navigation, search
Tsubaki Hayashima
Injoku Shinryuu Club character
303.jpeg

Tsubaki Hayashima is a character from Injoku Shinryuu Club.